Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук

Научный журнал «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук»

Беларусь, Минск


Контактная информация: 220141, г. Минск, ул. Фр. Скорины, 40, к. 318; 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, к. 119. Тел.: (017) 284-19-19, 263-37-00. Факс: (017) 263-76-18
Эл. почта: belnauka@infonet.by

Часопіс «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук» асвятляе пытанні тэорыі і вынікі навуковых работ інстытутаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і іншых навукова-даследчых устаноў краіны ў галіне гісторыі, эканомікі, філасофіі, сацыялогіі, права, этнаграфіі, фальклору, літаратуразнаўства, мовазнаўства, мастацтвазнаўства. Публікуюцца таксама рэцэнзіі, анатацыі дэпаніраваных артыкулаў, хроніка навуковага жыцця НАН Беларусі і іншыя матэрыялы. Разлічаны на супрацоўнікаў навукова-даследчых інстытутаў, прафесарска-выкладчыцкі састаў, студэнтаў, аспірантаў, прапагандыстаў, настаўнікаў.

В перечне ВАК:

Издательство: Издательский дом «Беларуская навука»

ISSN: 0321-1649

Русский, Английский, Белорусский

Учредитель периодического издания: Национальная академия наук Беларуси

Контактная информация: 220141, г. Минск, ул. Фр. Скорины, 40, к. 318; 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, к. 119. Тел.: (017) 284-19-19, 263-37-00. Факс: (017) 263-76-18

Эл. почта: belnauka@infonet.by


Источник информации: http://perechen-izdaniy.ru/entity/vesc-nacyyanal-naj-akadem-navuk-belarus-seryya-guman-tarnyh-navuk