Медицина, Биология

Беларусь, Минск

Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя медыцынскіх навук

Научный журнал «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя медыцынскіх навук»

ISSN: 1814-6023

Языки издания: Русский, Английский, Белорусский

Учредитель периодического издания: Национальная академия наук Беларуси

Часопіс «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя медыцынскіх навук» публікуе вынікі арыгінальных навуковых даследаванняў, агляды і лекцыі ў галіне клінічнай, прафілактычнай, тэарэтычнай і эксперыментальнай медыцыны.

В перечне ВАК:

  • с 2005-01-01

Издательство: Издательский дом «Беларуская навука»

Контактная информация: 220141, г. Минск, вул. Ф. Скорины, 40, к. 318; 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, п. 119. Тел.: (017) 284-19-19, 263-37-00. Факс: (017) 263-76-18

Эл. почта: belnauka@infonet.by

! При обращении в редакцию издания следует ссылаться на сайт «Перечень-изданий.ru» как на источник информации.