Научное объединение "Вертикаль Знаний"

Научное объединение "Вертикаль Знаний"

Эл. почта: nauka@znanie-kzn.ru

Телефон: +7 965 585-93-56


Источник информации: http://perechen-izdaniy.ru/house/nauchnoe-ob-edinenie-vertikal-znanij